Inexpensive diy mp3 player

Testing GPD2846A TF MP3 Decoder board:

it works fine out of the box playing and looping through all the files in TF card.

Here is a simple implementation with 7805 voltage regulator and plugin resitor to control volume.

img_4246gpd2846a

Documentation as to how to interface this with arduino is not so clear, though.

Searching for lost files with FileListSearch

How to find a file!? .. it is somewhere in some of the several hard drives or back up cds but where?
Just in case you are like me, you might have accumulated several files (thousands or millions of them) over the years and these files are conveniently scattered in several different hard drives, usb sticks and backup cds or dvds.
Every now and then you are likely to face a need to find some file that is couple of years old and you don’t necessarily even remember from which year or what the file name has been.

Continue reading

Filosofian hyödyt

Filosofia voidaan määritellä varsin monella tapaa. Tässä minun yksi määritelmä: se on havainnoille selitystä luovan palapelin rakentamista. Kun maailma tai ihmiset, ilmiöt ja kokemukset toimivat jotenkin odottamattomasti herää kysymys siitä mikä selittää tämän tai tuon ilmiön? Herää kysymys olenko tulkinnut todellisuutta jotenkin puuttellisesti?

Continue reading

Katoavat työpaikat?

Alkuvuodesta uutisoitiin työpaikoista ja työtehtävistä jotka ehkä tulevaisuudessa katoavat.

http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-22.pdf

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/65587-raportti-nama-ammatit-haviavat-ensin-suomesta-onko-omasi-listalla

Mikä on ohjelmistosuunnittelijan rooli tässä kehityksessä?

Lienee niin, että ainakin periaatteessa kaikkien tietokoneohjelmien tarkoitus on helpottaa elämää siten, että manuaalisen työn määrä vähenee. Kun työ automatisoidaan, se “katoaa”.

Continue reading

Jatko-opiskelua

Tutkimussuunnitelmaa:

Taideteollisen alan tutkimukseen liittyvän sähköisten tietohakujen hallintasovelluksen kehitys

Application for managing electronic searches for researchers

avainsanat: hakukone, verkko-ohjelmointi, selaimen lisäosat, tietokanta, ohjelmointi, Javascript, Python, Ruby, tiedon louhinta, kone-oppiminen, natural language processing

Johdanto

Internetin tarjoama tietomassa tarjoaa tutkijalle tiedonhallinnan haasteen. Tämä haaste on myös mahdollisuus sillä periaatteessa sähköiset aineistot mahdollistavat kattavan kartoituksen siitä minkälaista tutkimusta ja tietoa omasta tutkimusalueesta maailmalla löytyy. Continue reading